Resim: Akademik Tarih [Tak'ın üzerindeki yazı "1923-1933 İnkılabı Seven Yayar”]

İnkilabı seven yaşatır!

2019’un 19 Mayıs’ından bu yana bir çok yüzüncü yıl kutlaması yaptık. Meclis’in açılışı ile başlayıp sonrasında Kurtuluş Savaşı’mızın zaferleri ile devam eden. Şüphesiz sonuncusu değil 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanı.

Bugünümüzü şekillendiren, hukuki, sosyal, kültürel bir çok devrim var. Şöyle bir bakışta 100.yıllarının kutlaması kayda değer tarihleri çıkardım (eski bir kaynaktan olduğu için diline de dokunmadım)

3 Mart 2024: Medreselerin kaldırılması, hilafetin ilgası, tedrisatın tevhidi, Şer’iye ve Evkaf vekaletlerinin kaldırılması
8 Nisan 2024: Şer’iye mahkemeleri kaldırılması
30 Kasım 2025: Tekke, türbe, zaviyelerin kapatılması
26 Aralık 2025: Beynelmilel takvim ve saatin kabul edilmesi
17 Şubat 2026: Türk medeni kanununun kabul edilmesi (kadınların ailede ve cemiyette medeni haklara kavuşmaları)
15-20 Ekim 2027: Atatürk’ün CHP kongresinde Nutuk’u okuması
10 Nisan 2028: Teşkilatı esasiye kanunundan dine ait maddelerin çıkarılması
24 Mayıs 2028: Beynelmilel rakamların kabul edilmesi
9 Ağustos 2028: Atatürk’ün Sarayburnu parkında harf inkilabını müjdeleyen nutku söylemesi
3 Kasım 2028: Türk harfleri kanunu BMM’de kabul edilmesi.
8 Aralık 2035: Türk kadınlarına mebus seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Yani (ortak paydamız) bayrakları elimizin altında bulunduralım. Ama daha da önemlisi bu devrimlerin kıymetini bilelim. Ayrıştırmadan, bölünmeden neden bu devrimlerin ilerlemede, kalkınmada vazgeçilmez rolü olduğunu konuşalım. Bilimin, dünya ile entegrasyonun, evrensel değerlerin, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki temsiliyetinin takipçisi ve savunucusu olalım.

Çocuklarım bu günlerde, “Atatürk keşke bir 10 yıl, 20 yıl daha yaşasaydı değil mi baba” deyip durdular. Tabii çok iyi olurdu dedim, ama onun bize gösterdiği yol o kadar açık ki, tek yapmamız gereken o yolu kararlıkla, yorulmadan yürümek.

Resim: Akademik Tarih [Tak’ın üzerindeki yazı “1923-1933 İnkılabı Seven Yayar”]
Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın

Okumaya devam edin