KVKK ve Gizlilik

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilir.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket olarak tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, meteyurtsever.com internet sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İşbu beyanı onaylayarak, Şirket’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, meteyurtsever.com internet sitesine sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Şirket’e yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak Şirket’e temin edeceğimi,

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Şirket’e, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. 

Şirket olarak farklı alanlarda uzmanlığı olan insanları, birbirleriyle fikir alışverişi yapabilecekleri, hayallerini gerçekleştirmek için birbirlerine destek olabilecekleri bir topluluğa katılma olanağı sunmaktayız: Değer Yaratmanın Topluluğu (“DER-YA”).

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket tarafından işletilen  meteyurtsever.com internet sitesi (“Site”) ve DER-YA’nın getirdiği diğer uygulamalar, siteler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli kullanıcılarımızın (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Kullanıcı’lar arası iletişim ağının kurulması ve paylaşım platformu olarak “https://circle.so/” isimli uygulama (“Uygulama”) kullanılacaktır.  Şirket olarak Kullanıcı’ların Uygulama üzerinden yapacakları paylaşımlarından, içeriklerinden veya hareketlerinden dolayı hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Yine Kullanıcı’ların Uygulama’dan doğan/doğabilecek hiçbir zarar, ziyan, talep, arz ve isteklerden Şirket olarak sorumluluğumuz bulunmadığını bildirmek isteriz.  

Topluluk’un kurucusu olarak Şirketimiz, Uygulama’dan ayrıca Kullanıcı’ların iletişimde olabilmelerini sağlayabilmek adına whatsapp, facebook vb. sosyal medya uygulamalarında gruplar kurabilecektir. Diğer yandan Topluluk’un gerektirdiği veya Kullanıcı’ların talebinin bulunduğu hallerde etkinlikler düzenlenebilecek, organizasyonlar gerçekleştirilebilecektir. Şirket olarak bu noktada sorumluluğumuz yalnızca Topluluk kurucusu olarak Kullanıcı’ları bir araya getirmek ve bazı hallerde diyalogları yönetmektir.

Şirket olarak Kullanıcı’larımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu

  Şirket, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli Kullanıcı’larımızı, kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacı ile ilgili olarak KVKK’da tanımlı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu: Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.

Adres: Site Mh. Cevahir Cd. No:6A/58 Ümraniye-İstanbul, 34770, Türkiye

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygun olarak; doğru, güncel ve meşru bir şekilde işlenecektir. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Şirket tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

 • Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi
 • Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetlerin üyelerin kullanımına, istek ve amaçlarına uygun hale getirilebilmesi sürecinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmetler ve Uygulama’dan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak süreçlerin idamesi,
 • Kullanıcı’ların Uygulama’lardan faydalanabilmesi için gereken verilerin kaydedilmesi ve raporlanması,
 • Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
 • Şirket’imiz faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi, üyelik başvuru ve üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi, güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi, üyeler arası iletişimin sağlanabilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’ların ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması, uygulanması, kullanılabilir hale getirilmesi ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin tüm bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 
 • Kullanıcı’larımıza özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, 
 • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, 
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’lar ile Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’imiz tarafından iletişime yönelik tüm operasyonların yürütülebilmesi,
 • Kullanıcı değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hizmet ve faaliyetlerin müşteriye özel uyarlanması, hukuki uyum süreci, denetim, mali işlerin yürütülmesi,
 • Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, 
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, Şirket’imiz uygulamalarının Kullanıcı’ya özel yürütülmesi, Kullanıcı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortaklarımız, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.

Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Şirket birimleri, ofisleri, Site, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, Uygulamalar, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

Kanun gereğince Şirket, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Şirket çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, yöneticileriyle, iş ortaklarıyla, alt yüklenicileri ile, insan kaynaklarıyla, hukuk mali ve vergi danışmanlarıyla ve denetçileriyle, danışmanlarıyla, vekilleriyle, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde (Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır. 

Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına internet çerezlerini kullanmaktayız. Çerezler,  internet sitesi ve uygulamalarının kullanıcı tarafından etkili olarak kullanılabilmesini amaçlamakta olup çerez türlerine bağlı olarak bazı kişisel verilerinizin kaydedilmesini/saklanmasını/üçüncü kişilerle paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu noktada detaylı bilgi edinebilmek için internet sitemizde bulunan Çerez Kullanım Politikası Metni’ni inceleyebilir, sorularınız olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili ürün, hizmet ve Uygulama’ların belirlenen şekillerde ve meşru çerçevede sunulması, raporlama için gerekli verilerin kaydedilmesi ve bu kapsamda Şirket’imizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda çağrı merkezi, Site, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları, Uygulama gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz Kullanıcı’larımızdan veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hissedarlarımız veya hizmet aldığımız/hizmet verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz başvuru formu, Site’ye ve Uygulama’ya giriş yaparken veya Şirket ile iletişime geçerken vermiş olduğunuz bilgiler ve benzeri yöntemlerle toplanmakta olup bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Şirket’in kişisel verileri işlemesinin Kanun’un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’imize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz; Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti: Site Mh. Cevahir Cd. No:6A/58 Ümraniye-İstanbul, 34770, Türkiye adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz.

Ayrıca 532 4161127 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da talebinizi
info@meteyurtsever.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, meteyurtsever.com adresinde yer alan sitemize (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından, Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak kendisi ile paylaşılan kişisel verileri mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Kullanıcı tarafından Site’ye ve paylaşım platformu olarak “https://circle.so/” isimli uygulamaya (“Uygulama”) eklenen içerikler Kullanıcı’nın sorumluluğunda olmakla birlikte Şirket, Site ve Uygulama üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri, Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen, Aydınlatma Metni’nin amaçları ve kapsamı dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Bu kapsamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi Kullanıcı’ya taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki ve Uygulama’daki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlerin yürütülmesi, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site veya Uygulama üzerinden düzenlenebilecek etkinliklerde, organizasyolarda, toplantılarda, düzenlenen form ve anketlerde Kullanıcı’ların rızası dâhilinde işlenen kişisel veriler, Şirket tarafından hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Site ve Uygulama’nın amacı dâhilinde diğer Kullanıcı’larla paylaşılabilecektir. Diğer yandan kişisel veriler istatistiki analiz yapmak, raporlamaları oluşturmak, anket ve etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla da kullanılabilecektir.

Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla bilgi talep edilmesi, Kullanıcı’ların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması gibi koşulların varlığı halinde, Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket teknik desteğin zorunlu varlığı halinde Kullanıcı’ların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı’ları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin, Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan meteyurtsever.com internet sitesi ve Değer Yaratmanın Topluluğu (“DER-YA”)’nun getirdiği diğer uygulamalar, siteler aracılığıyla işlenen aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz hakkında tarafınızdan onay alınması amacıyla hazırlanan açık rıza metnidir. 

Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde kişisel verilerinizin, bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kanun’a uygun olarak, Şirket insan kaynakları, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, organizasyonların yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ve/veya üye ve izleyici alışkanlıklarının saptanması, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ve uygulamalarda tercihlerinizi belirlemek, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, talep ve şikayetlerin takibini yapabilmek adına; kimlik kategorisi kapsamında ad ve soyadınız, iletişim kategorisi kapsamında cep telefonu numaranız ve kişisel mail adresiniz, mesleki deneyim kategorisi kapsamında pozisyon/meslek bilgileriniz, müşteri işlem kategorisi kapsamında fatura ve firma bilgileriniz, Şirket işyeri ve müşterilerine/üyelerine hizmet sunduğu, işbirliği içerisinde olduğu sponsor firma/şirket/kurum/kuruluş tarafından sunulun hizmet, forum, konferans, aktivite, lansman gibi hizmet alanlarında çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtlarınız ve mevzuata uygun olarak işlenen tüm kişisel verilerinizin, Şirket’in mevzuattan ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi ve/veya şirket tanıtım broşürlerinde ve dijital platformlarda paylaşması için ve/veya bilgi teknolojileri korumaları alanında azami tedbirleri alması için ve kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirket’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında paylaşılmasını onaylıyor musunuz?

Açık Rıza Metni’ni okudum.

Kişisel verilerimin işlenmesini ve mevzuata uygun olarak paylaşılmasını onaylıyorum.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizin kişisel bilgilerini güvence altına almak konusunda gerekli çabayı gösteriyoruz. Bunun için dünya standartlarında ağ, veri ve fiziksel güvenlik koşullarının sağlandığı bir ortamda hizmet sunarken, değişen şartlara göre güvenlik konusundaki politika ve uygulamalarımızı değerlendirerek gerekli güncellemeleri düzenli olarak yapıyoruz.

KULLANICI ERİŞİMİ

Sizin tarafınızdan izin verilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi bulunmaz. Yalnızca, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, hesabınız içinden vereceğiniz izin üzerine yetkilendirilmiş Şirket personeli destek amacıyla verinize ulaşacaktır.

KULLANICI ŞİFRELERİ

Kullanıcıların güçlü şifre yaratması beklenmektedir ve yarattıkları şifrelerin gizliliğinden kullanıcıların kendileri sorumludur. Çoklu sayıda yanlış giriş yapılması durumunda kullanıcı hesabı bloke edilir. Uzun süre açık kalan oturumlar otomatik olarak kapatılır.

FİZİKSEL GÜVENLİK, AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARI

Verileriniz bulut teknolojiler alanında öncü şirketler arasında bulunan ve güvenilir sunucularda barındırılmaktadır. Ayrıca güvenlik için sunucularımızda Bot yönetim servisleri çalıştırılmaktadır.

VERİ PAYLAŞIMI

Veri gizliliğini Kullanıcı Sözleşmemiz çerçevesinde korumayı taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımıza, iş ortaklarımızla birlikte katma değerli hizmetler sunuyoruz. Örneğin, iyzico ile kredi kartı ile online tahsilat hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetleri aktive eden kullanıcılarımızın, bu hizmetleri kullanımı esnasında, mevzuata uygun bir şekilde bu firmalarla bir veri paylaşımı söz konusudur. 

VERİ YEDEKLEMESİ

Olası teknik problemlere karşı verileriniz günlük olarak yedeklenir ve her bir yedek mevzuatta belirlenen uygun süreyle saklanır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Kimsenin tahmin edemeyeceği şifre belirleyin.
Şifrenizi kimse ile paylaşmayın.
Şifrenizi herhangi bir kâğıda yazarak ortada bırakmayın.
Tarayıcınızı güncelleyin ve sadece meteyurtsever.com adresinden giriş yaptığınıza emin olun.

Şirket, kişisel verilerinizi teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korumaktadır. Alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecek uygun bir düzeyde ve teknolojik imkânlar dâhilinde sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket tarafından alınan önlemlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak şu şekilde örneklendirilebilir:

 • Şirket içerisinde çalışan ve hizmet alınanlar tarafından kişisel verilere erişimi mümkün oldukça sınırlı tutmak,
 • Sızma (penetrasyon) testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemleri almak,
 • Dijital ortamlarda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanmak, sızma testleri uygulamak,
 • Fiziki ortamda bulunan kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlardan ayrı olmak üzere saklanmasını sağlamak,
 • Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli bilgi vermek,
 • Kâğıt ortamında aktarımı gereken evraklar ile ilgili azami özen gösterilmesi,
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılması gibi teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.

ÇEREZ KULLANIM POLİTİKASI

Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz  meteyurtsever.com web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. 

Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Üyelik işlemlerinizin tamamlanarak Web Sitesi’ne üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

I. Reşit Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

II. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları:

 • Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan başta olmak üzere, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bazı kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır.

III. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler; eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

IV. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

 • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: 

Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

 • İşlev Çerezleri: 

Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. 

 • Analiz/Performans Çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. 

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri:

Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek, sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

V. Web Sitesi’nde kullanılan çerezler:

 • Google Analytics:

Google Analytics çerezleri, ziyaretçilerin Web Sitesini ne şekilde kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a aktarılarak Google tarafından sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinize Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. 

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 • Google Ads:

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, ilgili reklamlar göstermek, ziyaretçi sayısını belirlemek, hizmetlerimize kayıt olmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak gibi nedenlerle kullanılmaktadır. Böylelikle, Web Sitesi’ni ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a aktarılarak Google tarafından sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinize Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. 

Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

 • Facebook:

Facebook çerezleri, Facebook hesabınız var ise, site ve uygulamalar dâhil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dâhil) ziyaret ederseniz kullanılmaktadır.

Çerezler, Facebook’un Facebook ürünlerini sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dâhil olmak üzere bilgileri tespit edebilmesini sağlar. 

Çerezler;  kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama gibi nedenlerle kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü kişilerle veya diğer reklam veren kişilerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. 

Örneğin: Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya mevzuat gerekliliği olmadıkça, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. 

Facebook özel hedef kitleler koşulları için:
https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Facebook Gizlilik İlkeleri için:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • Instagram

Instagram çerezleri, Instagram hesabınız var ise, site ve uygulamalar dâhil olmak üzere Instagram ürünlerini kullanırsanız veya Instagram ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dâhil) ziyaret ederseniz kullanılmaktadır.

Çerezler, Instagram’ın ürünlerini sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dâhil olmak üzere bilgileri tespit edebilmesini sağlar. 

Çerezler;  kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama gibi nedenlerle kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü kişilerle veya diğer reklam veren kişilerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. 

 • Dil Çerezleri:

Tarayıcınıza göre otomatik olarak dil tercihinizi belirleme ve kullanıcı ara yüzünü iyileştirme çerezleri kullanılır.

VI.Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde Web Sitesi’nin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamama ihtimaliniz olduğunu unutmayınız. 

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 • Safari

1. Safari > Tercihler’i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verileri’ni tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

 • Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve ‘İnternet Seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

 • Microsoft Edge

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

 • Google Chrome

1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
5. Çerezler’i tıklayın.
6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

 • Mozilla Firefox

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

VII.Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Site Mh. Cevahir Cd. No:6A/58 Ümraniye-İstanbul, 34770, Türkiye
İletişim Numarası: 0532 416 11 27
E-posta adresi: info@meteyurtsever.com