Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Unvanı: Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. 

Adresi:  Site Mh. Cevahir Cd. No:6A/58 Ümraniye-İstanbul, 34770, Türkiye
Telefon: 0532 416 11 27
E-posta: der-ya@meteyurtsever.com

1.2- ALICI: 


Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-posta:

Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle DER-YA üyesi olma talebinde bulunan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.


MADDE 2- KONU 

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya https://www.meteyurtsever.com/der-ya-deger-yaratmanin-toplulugu/ uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Kullanıcı Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve internet sitesinde diğer Sözleşmeler’de nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE SATIŞ BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.

ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL):

ADET TOPLAM (TL):

ÖDEME TOPLAM (KDV DAHİL):

3.2. SATICI tarafından sunulan tüm Hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır.

3.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden hizmet alınması halinde altyapısı iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.

3.4. Fatura Bilgileri

Adı Soyadı: 

Adres: 

Telefon: 

E-Posta:


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1– ALICI, meteyurtsever.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  Hizmet, meteyurtsever.com web sitesinde veya değişiklik durumunda SATICI tarafından belirlenecek olan internet sitesinde ifa edilecektir.

4.2. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine üye olması zorunludur.

4.3. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.

4.4. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.5. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

4.6. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7. ALICI’nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. 

4.9. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI’ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

4.10. ALICI işbu Sözleşme ve Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.11. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

4.12. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

4.14. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

5.1.ALICI; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde -hizmeti satın aldığı- Kullanıcı Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde:

5.2.1. ALICI internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, iyzico ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

5.2.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, iyzico ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

5.2.3. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.

5.2.4. Kredi kartına iade, SATICI’nın iyzico tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


MADDE 6- YÜRÜRLÜK

6.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

6.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. meteyurtsever.com sitesinde yer alan Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Gizlilik Politikası, Bilgi Güvenliği Metni, Çerez Politikası, Ticari Elektronik İleti Metni, Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

Tüketiciler sözleşme konusu Ürün(ler)e ilişkin varsa talep ve şikâyetlerini sözlü veya yazılı şekilde Şirketimize (SATICI) bildirebilir. Müşterilerimizin mutluluğu bizim için önemlidir. Şirketimiz haklı talep ve şikâyetleri titiz bir şekilde değerlendirip mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturur. Tüketiciler dilerse, çözüme bağlanması mümkün olamayan talep ve şikâyetlerine ilişkin her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde kendilerinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ’ne veya parasal sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ne başvurabilir.

Sitemizde onaylayarak kabul etmeniz durumunda işbu mesafeli satış sözleşmesi, sipariş teyidiniz ile birlikte sitemizde tarafınızdan oluşturulan kayıtlı e-posta (mail) adresinize gönderilecektir. İlgili e-postayı cihazınızda muhafaza ederek veya anılan metni ve sözleşmeyi cihazınızın sabit diskine kaydedip her zaman bu bilgilere erişebilirsiniz.

Ayrıca Şirketimiz yasal sorumlukları gereği işbu mesafeli satış sözleşmesini azami üç yıl boyunca muhafaza edecektir. 


Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

.. / .. / ….

SATICI :          

Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti.

ALICI: