Resim: Zetong Li / Unsplash

Ar-Ge pazarlama etkileşimini yönetmek

“Müşteri deneyimiyle başlamalı ve oradan teknolojiye geri dönmelisiniz. Teknolojiyle başlayıp da, sonra onu nerede satacağınızı bulmaya çalışamazsınız.”

Steve Jobs bu sözü 25 yıl önce söylemiş. Tasarım odaklı düşünmenin üç şartı vardır, müşterinin arzuladığı, üretebileceğiniz ve şirkete para kazandıracak bir yeniliktir aradığınız. Şirketler genelde son ikisine odaklanır, ilkine çok önem vermezler. Oysa başlangıç noktası Jobs’ın işaret ettiği gibi müşteridir.

Hafta başında Değer Yaratmanın Formülü | Podcastinde yayınladığım Dr. Dilek Turan ile yaptığımız söyleşide TTGV tarafından bu yıl yayınlanan “Ürün Yönetimi Perspektifinden Türkiye Deneyimleri Derlemesi” adlı yayındaki “Yeni Ürün Başarısı için Ar-Ge ve Pazarlama Etkileşimini Yönetmek” başlıklı yazısından bahsetmişti.

Yazısında inovasyonun ancak üretim perspektifini taşıyan Ar-Ge ve müşteriyi tanıyan ve değer önermesini geliştiren pazarlamanın etkileşimi ile başarıya ulaşabileceğinin altını çiziyor.
Sonuç bölümünde şu saptamaları yapıyor Dilek Hanım.

“Bu etkileşimi sağlamak için yöneticilerin kendi kurum kültürlerini ve dinamiklerini ele alarak duruma yaklaşmaları ve aşağıdaki sorulara cevap aramaları iyi bir başlangıç noktası olacaktır:

• Kuruluşumuzda kullanıcı/müşteri içgörüleri teknik ekiplere nasıl aktarılıyor ve yeni ürün geliştirme sürecini bu içgörüler nasıl etkiliyor?
• Yeni ürün geliştirme sürecinde en çok hangi aşamalarda Ar-Ge ve pazarlama etkileşimine ihtiyaç duyuluyor?
• Yeni ürün geliştirme süreci boyunca Ar-Ge ve pazarlama ekipleri hangi sıklıkla ve en çok hangi konuda birbiriyle iletişim hâlinde olmalı?
• Mevcut durumda etkileşim nasıl, en çok hangi faktörler etkileşime engel oluyor?
• Bu engelleri ortadan kaldırmak için ne tür yöntemler geliştirebiliriz?

Bu ve benzeri sorular (1) iki ekibin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda cevaplanmaya çalışıldığında, (2) birlikte çözümler geliştirilip uygulamaya alındığında ve (3) üst yönetim tarafından etkileşim teşvik edilip izlendiğinde, nihai olarak yeni ürün başarısının olumlu yönde etkileneceği öngörülmektedir.”

Tabii bu ortamı sağlayacak, iyi entegre olmuş bir organizasyonu inşa edecek merci ise üst yönetimden başkası değil. 

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın