DYF Kitap Kulübü ile Hayatı Yeniden Keşfedin

Kitap Kulübünde geçtiğimiz hafta 15. buluşmamızda Jeffrey E. Young, Janet Klosko’nun Hayatı Yeniden Keşfedin adlı kitabını konuştuk. Yine bu kayıtta katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum.

Kitap özet olarak doğumdan itibaren yaşadığımız bazı olumsuzluklarla başa çıkmak için bulduğumuz yöntemleri hayatımız boyunca benzer durumlarda kullanma eğiliminde olduğumuzu söylüyor. Bunlara da şema ismini veriyor. 11 tane şema belirlemişler, bir çocuğun gelişiminde kritik olan ama karşılanamayan ihtiyaçlar sonucu gelişen baş etme mekanizmaları için. Örneğin ebeveynlerinden sevgi veya kollanma görmeyen bir çocuğun Duygusal Yoksunluk Şeması geliştirip ve kendisini sürekli olarak yalnız hissetmesi ve başkalarına bağımlı hale gelmesi gibi. Kitapta önce her şemanın sizde ne ölçüde var olup olmadığını anlamanız için testler sunuyor, bazı ifadelere puan vermenizi istiyor. Sonrasında çocukluğunuzda bunun izlerini aramanızı, bir şekilde o defteri kapatmanın ve bu şemayı tetikliyen örüntüyü bozmanın yollarını anlatıyor. Tabii bir kitap okuyup hayatımızın kontrolünü ele alacağımızı beklemek gerçekçi olmaz ama kesinlikle farkındalık yaratması açısından iyi bir başlangıç. Bu toplantıda güzel bir tesadüf, kulübümüze yeni katılan bir psikolog arkadaşımızın, Esra Arda’nın aramızda olması oldu, hatta ben bu şema terapisini ilke kez kendisinden dinlemiştim İnanç Ayar’ın BYFOG topluluğunda. Dolayısıyla Esra’ya biraz daha fazla söz düştü ve sorularımızı yanıtladı sağolsun biraz rahatsız olmasına rağmen.
Yine kulüp olarak beğendiğimiz bir kitap oldu, tekrar tekrar okuyacağımız kısımlar olduğundan bahsettik. 

Bu bölümde söz alan arkadaşlar sırasıyla Derya Ertok; Mehmet İlker AKSOY; Ayşegül ÇETİN; Yavuz Abut; Alim Kucukpehlivan; Mustafa BAȘAR; Hatice Ergüven Doydum, Ph.D.; Esra Arda; Alimurtaza RUTCİ, MSc; Cem Cagatay Karaali; Sabriye İpek

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın