Foto: Karolina Grabowska / Pexels

İşle hayata anlam katmak

Pür dikkat çalışmanın hayata anlam kattığını söylüyor, Cal Newport. Dikkatimizi neye veriyorsak dünyamızı da o oluşturuyor.

Yapılan nörolojik çalışmalarda, olumlu ve olumsuz resimler gösterilen kişilerin beyin hareketliliğine bakılmış, gençlerde amigdalada hem olumlu hem olumsuz görsellere, yaşlılarda ise sadece olumlu olanlara bir tepki gözlenmiş. Çünkü yaşlılar dikkatini kaçırarak hayatlarını daha yaşanabilir kılmayı öğreniyorlar.

Öte yandan zor ve mühim bir işe odaklanarak harcadığımız çaba ve sınırlarımızı zorlamak, kendimiz için (hatta filmlerde izleyenler için bile) en kayda değer anlardır.

Felsefi açıdan ise ihtiyacımız olan ulvi bir iş değil, işimize dönük geliştireceğimiz ulvi bir yaklaşımdır. Çok verilen bir örnek ama bir hastane hademesinin temizliğin ameliyat geçiren insanlar için hayati önemde olduğunu duyumsayıp işini o özenle yapması geliyor aklıma.

Bütün bunların ortak noktası derinleşme ile anlam arasındaki ilişki.

“İster yazar, pazarlamacı, danışman, ister avukat olun: İşiniz zanaattır ve yeteneğinizi geliştirir, saygı ve özenle uygularsanız, profesyonel hayatınızın günlük çabalarında anlam oluşturabilirsiniz. Neresinden bakarsanız bakın, derin bir hayat iyi bir hayattır.”
Winifred Gallagher – Bilim araştırmacısı

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın

Okumaya devam edin