Başlarken

Değer kavramı şirket ve tüketici için ne ifade ediyor? Fayda ve maliyet şirket ve tüketici için ne anlama geliyor? Faydayı nasıl arttırabiliriz? Tasarım odaklı düşünmenin temel bileşenleri nedir? Bu podcast’te hangi konulara ve konuklara yer vereceğim? Size nasıl bir faydası olmasını bekliyorum?

Elementleri ve oluşturduğu bileşkeyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
https://www.innolabz.ist/elementler/

Dinlemeye başlayın

Değer kavramı şirket ve tüketici için ne ifade ediyor? Fayda ve maliyet şirket ve tüketici için ne anlama geliyor? Faydayı nasıl arttırabiliriz? Tasarım odaklı düşünmenin temel bileşenleri nedir? Bu podcast’te hangi konulara ve konuklara yer vereceğim? Size nasıl bir faydası olmasını bekliyorum?

Elementleri ve oluşturduğu bileşkeyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
https://www.innolabz.ist/elementler/

Değer yaratmak deyince aklıma iki tür değer geliyor.
Birincisi şirketler için hayati olan uzun vadeli olarak artı değer yaratmak.
Artı değer yaratan ve yaratmaya devam eden şirketlerin de piyasa değeri artar ve hissedarları, çalışanları mutlu olur.
Bir başka ifade ile kullandıkları sermayeye iyi bir getiri sağlamak.

Peki değeri nasıl yaratıyor şirketler. Çok basite indirgersek bunun için şirketlerin seçtiği temelde 2 strateji var
(i) en düşük maliyetli üretici olmak,
(ii) yarattığı farklılık ile piyasadan daha iyi bir fiyat alabilmek
İşte benim üstünde durmak istediğim alan ikincisi. Şirketlerin artı katma değer yaratabilmeleri için bir taraftan piyasadaki ihtiyaçları daha iyi anlamaya (ki bunun birazdan açacağım), diğer taraftan da bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik sermaye birikimini oluşturmaları gerekiyor.
Sermayenin bazı bileşenleri var. Strateji belirlenirken bu bileşenler arasındaki dengenin ve önceliklerin de belirlenmesi gerekiyor.

  • Nakit sermaye.
  • Fiziksel varlıklar.
  • insan sermayesi
  • ilişki ağı. Müşteriler, tedarik zinciri ve diğer sosyal paydaşlar
  • Organizasyonel sermaye. marka, fikri mülkiyet hakları, süreçler ve sistemler.

İkinci anlamda müşteri veya tüketicinin algıladığı değer. Bir ürün veya servisin başka ürün ve servislere kıyasla fayda ve maliyet anlamında tüketici tarafından nasıl algılandığıdır. Burada öznel ve değişken bir kavramdan bahsediyoruz. Benim bir ürüne verdiğim değerle sizinki farklı olabilir, başka ürünlere göre vurgusu da önemli çünkü daha iyi bir ürünle karşılaştığımda değerlendirmem değişecektir.
Değer eşittir fayda bölü maliyet.
Evet bu değerin formülü ama podcastimin isminde bahsettiğim değer yaratmanın formülü değil.
Ama şirket için de ortak olan bir noktaya geldik.
İkisi de faydayı arttırmaya ve maliyeti aşağıya çekmeye çalışıyor. Şirket bir fayda yaratıp oradan kendine bir pay alıyor ama çok aç gözlü olmaması lazım oradaki artı değerden bir kısmını müşteriye bırakması lazım ki, onun cazibesi olsun.
Maliyet olarak da şirket üretim maliyetini müşteri de satın alma maliyetini gözetiyor, ki müşteri tarafında sadece parayla ifade edilen bir büyüklük olmayabilir, işin zaman, mekân gibi boyutları da var.
Değer eşittir fayda bölü maliyet dedik. Demek ki değeri arttırmak için faydanın artması lazım, ya da maliyetin düşmesi. Faydayı nasıl arttıracağız
Değer kavramının altında insan ihtiyaçları yatıyor.
Temel ihtiyaçlar, yemek, barınma, sevgi, aidiyet, kendini ifade (Maslov’un piramidi).
Gerek kültürel etkiler gerekse kişilik özellikleriyle bu ihtiyaçlar isteklere ve arzulara dönüşüyor. Bu istekler alım gücüyle birleştiğinde ise talebe dönüşüyor.
Dolayısıyla alınan faydanın fiziksel boyutu var, psikolojik boyutu var, sosyal boyutu var.

Ürün odaklı değil değer odaklı bir yaklaşım gerekiyor
Değer yaratmak için ihtiyacı anlamak gerekiyor
İhtiyaç için insanı anlamak gerekiyor
Bu kendiliğinden olmuyor, bir pazarlama direktörünün marifeti değil. Bir sistem gerekiyor. Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerektiği gibi, bir marka için de bir organizasyon/eko sistem gerekiyor.

Neler yapmak istiyorum, röportajlar
Tasarım dünyasından kişiler,
İnovasyon danışmanları
Araştırmacılar
İş dünyasından yöneticiler
Okuduğum kitap ve makalelerden paylaşımlar

Size faydası;
Buradan öğrendiklerinizle, anekdotlarla, örneklerle kendinizi gösterip arkadaşlarınıza hava atmanız 😄
İşinize ve kendinize yeni bir bakış açısı sağlamak
Yeni bir yol denemek için sizi harekete geçirmek

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın

Başlarken
Bölüm 1