Candan Schabio ile Değişim Liderliği

Değer Yaratmanın Formülü | Podcastinde bu hafta konuğum All About People’ın kurucusu Candan Schabio.

Kendisinin 20 yıllık kurumsal çalışma hayatı ve global araştırma kuruluşlarından Nielsen’de üst düzey yöneticilik tecrübesi var. Son on yıldır ise değişim danışmanlığı, eğitmenlik ve mentorluk yapıyor.

Candan ile tanışıklığımız 25 yıl öncesine, Nielsen’de çalıştığımız döneme dayanıyor, onun öncesinde de ODTÜ’de aynı koridorları aşındırmışlığımız var. Benim değişimime destek verdiği ve beni her zaman cesaretlendirdiği için huzurunuzda ona bir kez daha teşekkür ediyorum.

Candan ile öncelikle değişimin değişen tanımları üzerinde konuştuk. Değişim ihtiyacının organizasyonlarda nasıl bir vizyona dönüştürdüğünü, oluşabilecek direnç noktalarına meydan vermeyecek yapıyı nasıl kurduklarını örnekleriyle ortaya koydu. Uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verecek derecede basit; değişimden çekinceleri ortaya çıkarmak ve bunların önlemini almak. Bunu da yapmanın yolu da şeffaflıktan, samimiyetten ve değişimden etkilenecek herkesi sürece dahil etmekten geçiyor. Candan uyguladığı yönetimin dört aşamasını vizyon oluşturma, değişime hazırlama,
değişimi uygulama ve sürdürülebilir hale getirme olarak sıralıyor.

Bu önünü alamadığımız ve 47 dakikada bağlayabildiğim güzel sohbeti podcast bölümünde dinleyebilirsiniz.

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın