Değer Yaratmanın Formülü | Podcast

Bu podcast iş hayatının temel kavramlarından değer yaratmanın ancak çalışanlar ve müşteriler için Tasarım Odaklı Düşünme ile değer yaratarak elde edilebileceğini, akademisyen ve pazarlama uzmanlarının görüşleri ışığında ele alıyor.