Seda Ölmez Çakar ile Etki Yatırımı ve Etki Ölçümü

Bu bölümde konuğum Octa Impact kurucusu Seda Ölmez Çakar.
Etki yatırımı ve etki ölçümü son zamanlarda giderek daha çok duyduğumuz kavramlar, ancak gördüğüm kadarıyla epey kafa karışıklığı var. Bunun bir nedeni de kavramların bizim için yeni olması. Şirketlerin tamamen kar veya tamamen hayır amaçlı olması arasında yeni konumlar belirdi ve bunu teşvik eden yapılar oluşmaya başladı.
Etki yatırımı, bir yatırımın yaratacağı etkiyi dikkate alan bir yatırım stratejisi. Bu yatırımlar, genellikle sosyal veya çevresel amaçlar doğrultusunda yapılıyor ve yatırımcıları finansal getirinin yanı sıra, yatırımın yapıldığı alanda pozitif bir etki yaratmayı hedefliyor.
Etki ölçümü ise, yatırımın yaratacağı etkinin ölçülmesine yönelik bir süreç. Seda Hanım bu alanda kullanılan farklı yaklaşımlardan söz etti. Ancak ölçümün sadece ölçmüş olmak için değil etkiyi kararlara buluşturmak için yapılması gerektiğini vurguladı.
Etkinin kurumun tamamına değil faliyetin kapsamı ve süresine bağlı ölçülebileceği ve inisiyatifin çıktısı ve yol açtığı değişimin karıştırılması gibi benim de aklımı kurcalayan bir çok konuyu söyleşimiz boyunca açığa kavuşturduğumuza inanıyorum. Seda Hanım’ın önerdiği kaynak siteleri bölüm notlarında bulabilirsiniz.

(02:42) Sermaye yelpazesi (07:18) Etki türleri (10:30) Etki ölçümü (14:59) Sürdürülebilirlik raporlaması ve etki ölçümü farkı (18:24) Etkinin kapsamı ve süresi (24:24) Paydaşlardan veri toplama (28:05) Sosyal yatırımın getirisi (31:13) Türkiye’deki durum (38:56) Sosyal amaç, etki girişimleri, sosyal girişimler (41:42) Seda Hanım’ın değer yaratma formülü

“Investing for Impact” web sitesi
https://www.evpa.ngo/
“Social Value International” web sitesi
https://www.socialvalueint.org/
Seda Ölmez Çakar’ın Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/seda-olmez-cakar/

Dinlemeye başlayın

Bu bölümde konuğum Octa Impact kurucusu Seda Ölmez Çakar.
Etki yatırımı ve etki ölçümü son zamanlarda giderek daha çok duyduğumuz kavramlar, ancak gördüğüm kadarıyla epey kafa karışıklığı var. Bunun bir nedeni de kavramların bizim için yeni olması. Şirketlerin tamamen kar veya tamamen hayır amaçlı olması arasında yeni konumlar belirdi ve bunu teşvik eden yapılar oluşmaya başladı.
Etki yatırımı, bir yatırımın yaratacağı etkiyi dikkate alan bir yatırım stratejisi. Bu yatırımlar, genellikle sosyal veya çevresel amaçlar doğrultusunda yapılıyor ve yatırımcıları finansal getirinin yanı sıra, yatırımın yapıldığı alanda pozitif bir etki yaratmayı hedefliyor.
Etki ölçümü ise, yatırımın yaratacağı etkinin ölçülmesine yönelik bir süreç. Seda Hanım bu alanda kullanılan farklı yaklaşımlardan söz etti. Ancak ölçümün sadece ölçmüş olmak için değil etkiyi kararlara buluşturmak için yapılması gerektiğini vurguladı.
Etkinin kurumun tamamına değil faliyetin kapsamı ve süresine bağlı ölçülebileceği ve inisiyatifin çıktısı ve yol açtığı değişimin karıştırılması gibi benim de aklımı kurcalayan bir çok konuyu söyleşimiz boyunca açığa kavuşturduğumuza inanıyorum. Seda Hanım’ın önerdiği kaynak siteleri bölüm notlarında bulabilirsiniz.

(02:42) Sermaye yelpazesi (07:18) Etki türleri (10:30) Etki ölçümü (14:59) Sürdürülebilirlik raporlaması ve etki ölçümü farkı (18:24) Etkinin kapsamı ve süresi (24:24) Paydaşlardan veri toplama (28:05) Sosyal yatırımın getirisi (31:13) Türkiye’deki durum (38:56) Sosyal amaç, etki girişimleri, sosyal girişimler (41:42) Seda Hanım’ın değer yaratma formülü

“Investing for Impact” web sitesi
https://www.evpa.ngo/
“Social Value International” web sitesi
https://www.socialvalueint.org/
Seda Ölmez Çakar’ın Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/seda-olmez-cakar/

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın

2 yorum