Dönüşen bir dünyada geleceğimizi şekillendirmek

Dünyanın hali ve olup biteni anlamlandırmaktaki beceriksizliğimiz ve mevcut sistemi sürdürmekteki ısrarımız yapılması gerekenlerle yaptıklarımız arasındaki açığı büyütüyor.
Bir an önce kutuplaşmayı azaltacak, güveni inşa edecek ve karar alma sürecine herkesin katılmasına olanak tanıyarak bu felcin üstesinden gelmeli ve yeni bir rota belirlemeliyiz. UNDP’nin yayınladığı 2022 İnsani Gelişme Raporundaki çözüm önerilerinin özeti bu.

Dünya için yapılan öneri bize de ne kadar uyuyor değil mi?

Rapor güzel bir çerçeve sunuyor, yapısal reformlar için (Mahfi Hoca’nın kulakları çınlasın)
İnsanların belirsizlikler karşısında daha da gelişmesine imkan tanımak için yatırım, sigorta, ve yeniliğe odaklanan politikalar öneriliyor.
🌞 Gezegensel baskıları hafifletmek için, yenilenebilir enerjiden küresel salgınlar ve aşırı doğal tehlikelere hazırbulunuşluğa kadar birçok şeye yönelik yatırım.
🪂 Toplumlarımızı belirsiz bir dünyada gerçekleşen beklenmedik durumlara
karşı hazırlamak için, sosyal koruma da dahil olmak üzere, sigorta.
💡 İnsanlığın karşı karşıya kalacağı bilinmeyen güçlüklerle mücadele etmek içinse, teknolojik, ekonomik, kültürel gibi birçok biçimiyle yenilik.

Bu yapısal reformlar kültürel değişimlerle de desteklenmeli, bunun için de üç başlık var; eğitim, temsil, tanıma:
🎓 Eğitim müfredatı elden geçmeli, öğretmenlerin yetkinlikleri arttırılmalı, genç bireylerin aşırı akımlara kapılmalarını ve şiddete bulaşmalarını önleyecek kapsayıcılıkta ve çeşitlilikte bir eğitim sistemine erişilmeli.
📩 Kamusal alandaki çeşitliliği arttırılmalı, kesimler arası helalleşilmeli, karar alma süreçlerine eşit katılım ve sosyal hareketleri desteklenmeli ki herkes temsil edildiğini hissetsin
⚖️ İnsan hakları yasalarla güvence alına alınmalı, anlatıları değiştirmeliyiz, ayrımcılığı önlemeye yönelik bir iletişim seferberliği başlamalı ki insanlar kabul gördüklerini hissetsinler

Pek güzel ifade etmişler, yol haritası da belli, ne duruyoruz, zil sesini mi bekliyoruz? Aaa! Kulağımızda pamuk varmış! 😏

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın

Okumaya devam edin