Can Örnekol ile Kurumsal Girişim Sermayesinin Ekosistemdeki Rolü

Bu bölümde konuğum Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı ve  Sabancı Ventures kurucu ekip üyesi Can Örnekol.
“Yeni Neslin Sabancı’sı” adını verdikleri yeni stratejik yol haritası  grubun dünyanın değişen koşullarına adapte olma hedefini taşıyor.
Can Bey bu anlamda veri analitiği ve dijital dönüşüm, yetenek ve kültür yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının en önemli kaldıraçlar olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda yakın çevredeki fırsatları takip ederlerken iç kaynakların yanı sıra, dış kaynaklardan da yararlanabilmek için Sabancı Ventures kurumsal girişim sermayesinin kurulduğunu belirtti.
Can Bey gerek grup şirketlerinin gerekse Sabancı Üniversitesi’nin girişimcilik alanında geliştirdikleri programları, işbirliklerini ve oluşturdukları ağları örnekleriyle anlattı. Grubun “farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak” vizyonu sağlamak için yeni fikirlerin yeşerebileceği bir iklim yaratma konusunda attığı adımlardan bahsetti. 

Can Örnekol’un Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/can-%C3%B6rnekol-00ab7780/

Sabancı Ventures web sitesi
https://ventures.sabanci.com/en//

Dinlemeye başlayın

Bu bölümde konuğum Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı ve  Sabancı Ventures kurucu ekip üyesi Can Örnekol.
“Yeni Neslin Sabancı’sı” adını verdikleri yeni stratejik yol haritası  grubun dünyanın değişen koşullarına adapte olma hedefini taşıyor.
Can Bey bu anlamda veri analitiği ve dijital dönüşüm, yetenek ve kültür yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının en önemli kaldıraçlar olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda yakın çevredeki fırsatları takip ederlerken iç kaynakların yanı sıra, dış kaynaklardan da yararlanabilmek için Sabancı Ventures kurumsal girişim sermayesinin kurulduğunu belirtti.
Can Bey gerek grup şirketlerinin gerekse Sabancı Üniversitesi’nin girişimcilik alanında geliştirdikleri programları, işbirliklerini ve oluşturdukları ağları örnekleriyle anlattı. Grubun “farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak” vizyonu sağlamak için yeni fikirlerin yeşerebileceği bir iklim yaratma konusunda attığı adımlardan bahsetti. 

Can Örnekol’un Linkedin profili
https://www.linkedin.com/in/can-%C3%B6rnekol-00ab7780/

Sabancı Ventures web sitesi
https://ventures.sabanci.com/en//

Bunu paylaşın
Tartışmaya katılın